Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2008 II Congreso de Patrimonio 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Ficha de inscrición
Programa

Presentación
Despois de celebrado o I Congreso de Patrimonio Etnográfico Galego no ano 2003, esta segunda edición ten como obxectivo servir de punto de encontro aos investigadores que estudan o patrimonio etnolóxico común a Galiza e Portugal. Preténdese, igualmente, que o profesorado participe deste debate como sector privilexiado para conseguir que os mozos e mozas o coñezan e o valoren.

 Documentación

Ficha técnica
Actividade coorganizada coa Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Vigo e co Centro de Cultura Popular "Xaquín Lorenzo" da Deputación de Ourense

Título da actividade:
II CONGRESO DE PATRIMONIO. O PATRIMONIO NO SÉCULO XXI. NO CENTENARIO DE XAQUÍN LORENZO

Datas de celebración:
23, 24, 25, 26 e 28 de abril de 2008

Lugar de celebración:
OURENSE
Facultade de Ciencias da Educación

Cota de inscrición:
- Socios/as de NEG e das entidades coorganizadoras, estudantes e desempregados/as: 10 €.
- Matrícula ordinaria: 20 €.
A cota de inscrición inclúe os desprazamentos en autobús a Vilanova, Celanova, Vilar de Santos e Allariz, así como as visitas aos museos e a comida do sábado. día 26 de abril.

Forma de pagamento: 
Conta de Caixa Galicia núm. 2091-0300-45-3040089500.
Concepto: "II Congreso de Patrimonio"
(Indicar nome e apelidos)

Inscrición: 
Achega do boletín de inscrición, xunto co xustificante de pagamento á Secretaría Técnica, no enderezo seguinte: Facultade de Ciencias da Educación (Conserxería). Avda. Castelao, s/n. 32004 Ourense.
Tamén pode realizarse por fax ao núm. 988 387 159.

Prazo de inscrición: 
Desde o 1 de marzo ata o 18 de abril.

Horas de formación: 
24 horas por parte da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
2 créditos de libre configuración por parte da Universidade de Vigo.
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com