Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2010 Programa VIVIR XUNTOS, CONVIVIR 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Programa

Presentación
Programa VIVIR XUNTOS, CONVIVIR

Trátase dun conxunto de actividades a desenvolver na cidade de Lugo. Para coñecer os detalles de cada unha delas, pode consultarse o borrador do programa noutro lugar desta mesma páxina.

ACTIVIDADES DIRIXIDAS AO PROFESORADO
- Prácticas de mediación escolar.
Datas de realización: Abril-maio, 2010.
- Comunicación non violenta. Perfeccionamento. Datas de realización: 1, 2 e 3 de marzo de 2010.
- Habilidades de liderado para profesorado. Data de realización: Outubro-novembro, 2010.


ACTIVIDADES DIRIXIDAS AO ALUMNADO
- Curso: Mediación escolar e axuda entre igual. Nivel 1. Inicial. Datas de realización: 2º trimestre do curso escolar 2009-2010.
- Curso: Mediación escolar e axuda entre iguais. Nivel 2. Perfeccionamento. Datas de realización: 2º trimestre do curso escolar 2009-2010.
- Xornada de convivencia. Datas de realización; Abril-maio, 2010.Máis información:
Nova Escola Galega

Concellería de Educación do concello de Lugo
Tfno. 982 297497
Correo-e: educacion@concellodelugo.org


Ficha técnica
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com