Navegación: Inicio Actividades Actividades realizadas Ano 2013 V Seminario-Obradoiro de Avaliación de Materiais Didácticos 
Usuario
Contrasinal:

A Actividade

Secretaría
Inscrición en liña
Programa

Presentación
DESCRICIÓN XERAL DA ACTIVIDADE
O Seminario Obradoiro de avaliación de materiais didácticos vai pola súa 5ª edición. O seu carácter innovador e emprendedor constitúe unha necesidade formativa para a/o docente actual. É unha actividade con distintos modelos de avaliación de recursos educativos dirixido aos distintos ámbitos de ensino. Procuramos ofrecer ferramentas de acción que o profesorado utilice no mesmo momento de realizar esta actividade formativa, cuestionando os propios materiais e o uso que se deriva da súa práctica reflexiva nas aulas.


OBXECTIVOS DE AVALIACIÓN
- Coñecer e usar guías de materiais educativos.
- Avaliar os materiais didácticos a través de distintos modelos de avaliación.
- Tomar decisións construtivas respecto dos materiais educativos no propio contexto.
- Tomar en valor os recursos educativos das principais editoriais en Galicia.


METODOLOXÍA DO SEMINARIO
Sesións teóricas: Conferencia, relatorio a mesa redonda; que servirán para situar a cuestión da avaliación no conxunto da toma de decisión en función dos recursos dispoñibles.

Obradoiros: De modalidade rotatoria (para poder asistir a 2 deles) e cun número limitado de participantes por obradoiro. Son sesións participativas, onde o asistente se inicia no desenvolvemento práctico da avaliación de materiais a partir de modelos con criterios científicos para o procedemento de análise de materiais e recursos educativos da actividade diaria. Nestas sesións o asistente pode achegar materiais propios.

(Acceso á última edición celebrada)


Ficha técnica
DESTINATARIOS/AS
Familias, docentes, estudantes de ensinanzas universitarias, educadores e educadoras sociais, profesionais do ámbito do ensino...

DATAS DE CELEBRACIÓN
21 e 22 de febreiro de 2014

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Facultade de Ciencias da Educación (Campus Vida - Universidade de Santiago)
 
ASISTENTES

80 persoas, como máximo.

DURACIÓN
12 h.
 
CUSTO DA MATRÍCULA
Ata o 09/02/14
:
Matrícula ordinaria: 40 €.
Parados/as: 30 € (é precisa xustificación documental).
Socios/as: 20 €.

Desde o 10/02/14:
Matrícula ordinaria: 50 €.
Parados/as: 40 € (é precisa xustificación documental).
Socios/as: 30 €.

INSCRICIÓNS
Enviarase cuberto, en liña, o formulario da inscrición. Por correo postal ou electrónico, ou por fax, enviarase copia do ingreso bancario (indicar nome, apelidos e DNI) a:

Nova Escola Galega, r/ San Clemente 18, baixo. 15705, Santiago de Compostela.

Telf./Fax: 981562577.

Correo-e: neg@mundo-r.com.

O ingreso realizarase na conta de NEG en NOVAGALICIA BANCO.
Núm. de conta: 2080 – 0300 – 85 – 3040089500
Nova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com