Navegación: Inicio Documentos Normativas 
Usuario
Contrasinal:

Nesta sección ...
...atoparás algunhas normativas legais que poidan ser de utilidade, así como enlaces ás páxinas dos boletíns oficiais que as recollen.

Documentos
Anteproxecto de decreto polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia
· DECRETO QUE REGULA A FORMACIÓN PERMANENTE DO PROFESORADO (borrador 2011)
· Actividades de formación do profesorado. Homologación (2007)
· Decreto Secundaria 2007 (Borrador)
· Decreto nomeamento Directores/as dos centros públicos. Marzo 2007
· RD Ensinanzas Mínimas ESO (BOE 5-xan-2007)

Enlaces de interese
Enlace externo  BOE
Enlace externo  DOGNova Escola Galega - San Clemente 18-baixo - 15705 Santiago de Compostela - Tel/Fax 981 562 577 - neg@mundo-r.com